Luciamedlen 2019 ska hjälpa lokalt

Bidraget till luciainsamlingen år 2019 på Åland blev 17 194 euro. De insamlade medlen används till att stöda barnfamiljer som har en tuff vardag som en följd av till exempel sjukdom, ekonomiska svårigheter, en kris eller en svårhanterlig vardag. 

Lucia på Åland ordnades för 76:e gången år 2019. 

Läs mera om luciakampanjen 2019 genom att klicka här.

Med luciamedlen ordnar Folkhälsan på Åland verksamhet med syfte att stöda och hjälpa dessa familjer.

- Vi kommer att ordna FamiljeKraft-läger där lägerdeltagarna får möjlighet till rekreation, vila och trevlig samvaro med barnen och andra familjer, säger Sandra Jourdan som är enhetsledare för Folkhälsan på Ålands livsstilsenhet. 

Utöver FamiljeKraft-läger planeras mindre utflykter och annat program för familjer som till exempel saknar förutsättningar att åka på semester. Även samtalsgrupper och andra stödinsatser kan ordnas. 

Luciakampanjen är ett stort projekt som förverkligas under en kort tid. Kampanjen engagerar många frivilliga som ger av sin tid till förmån för kampanjen och varje enskild arbetsinsats är otroligt värdefull för helheten.

- Vi är tacksamma för allt engagemang, all hjälp samt alla de bidrag vi fått från privatpersoner, föreningar, organisationer och företag. Det är verkligen många som bidragit till det goda insamlingsresultatet, säger Alexandra Walk-Liljeroos som är kampanjledare. 

- Det är roligt att se hur Lucia knyter samman så många personer på Åland och hur luciatraditionen kan bidra till ett bättre lokalsamhälle.

Ålands Lucia Alice Andersson Stenberg med tärnorna Nora Verazza, Emelie Öhman, Filippa Enroos, Jenny Gustafsson, Eleonora Andersson & Paulina Witting gjorde närmare 40 framträdanden runtom på Åland under ledning av Catherine Frisk Grönberg. De besökte sjukhuset, äldreboenden, företag, föreningar och andra organisationer. Luciagruppen gav även fyra mycket uppskattade höstkonserter, samt medverkade vid två kyrkokonserter.