Luciasäsongen har nått sitt slut

Årets luciagrupp har sedan oktober haft en intensiv tid med många övningar och framträdanden. Luciafirandet kuliminerade när Ålands Lucia Alice Andersson Stenberg kröntes av luciakommitténs ordförande Joel Bergman i St Görans kyrka i Mariehamn den 13 december. Därefter gick det traditionella luciatåget genom Mariehamn.

Ålands Lucia Alice Andersson Stenberg med tärnorna Nora Verazza, Emelie Öhman, Filippa Enroos, Jenny Gustafsson, Eleonora Andersson & Paulina Witting har hunnit göra närmare 40 framträdanden runtom på Åland under ledning av Catherine Frisk Grönberg. De har besökt sjukhuset, äldreboenden, företag, föreningar och andra organisationer. Luciagruppen gav även fyra mycket uppskattade höstkonserter, samt medverkade vid två kyrkokonserter. 

Under luciakampanjen har pengar samlats in till förmån för åländska barnfamiljer som av någon anledning har en tuff vardag. Det kan t.ex. handla om ekonomisk utsatthet, hälsorelaterade svackor eller en kris i familjen. 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som bidragit till förverkligande av årets luciakampanj!