Luciamedlen hjälper barnfamiljer på Åland

Bidraget till luciainsamlingen på Åland blev år 2021 drygt 8 840 euro. De insamlade medlen används till att stöda barnfamiljer som har det ekonomiskt ansträngt, som upplevt ensamhet och utanförskap, psykisk ohälsa eller annan sjukdom.

Med luciamedlen ordnar Folkhälsan på Åland verksamhet vars syfte är att ge barnfamiljer i utsatta livssituationer något att se fram emot och som ger trevliga minnen att tänka tillbaka på. Alla aktiviteter som ordnas med luciamedel är gratis att delta i. 

- Nu under våren arrangerar vi bland annat ridning, familjedagar, skaparverkstad och sim och lek-grupp, säger Jenni Sundling som är aktivitetskoordinator på Folkhälsan.

Eftersom platserna fördelas enligt behov ska man i samband med anmälan kortfattat motivera varför man önskar delta. 

- Aktiviteterna som vi ordnar med luciamedel kommer förstås också att vara tillgängliga för de utsatta barnfamiljer som flytt till Åland från kriget i Ukraina, säger Sundling. 

Luciakampanjen är ett stort projekt som förverkligas under en kort tid. Kampanjen engagerar många frivilliga som ger av sin tid till förmån för kampanjen och varje enskild arbetsinsats är värdefull för helheten.

- Vi är tacksamma för allt engagemang, all hjälp samt alla de bidrag vi fått från privatpersoner, föreningar, organisationer och företag. Det är verkligen många som bidrar, säger luciakampanjledare Alexandra Walk-Liljeroos. 

Ålands Lucia Sofia Eriksson med tärnorna Maya Llorens Karlsson, Irma Gunell, Moa Larsson, Emilia Sandvik, Maja Hallbäck och Tilde Öhman gjorde närmare 40 framträdanden runtom på Åland. De besökte äldreboenden, företag, föreningar och andra organisationer samt medverkade på Luciagalan Upplyst. Luciagruppen gav även fyra mycket uppskattade höstkonserter. 

Lucia på Åland ordnades för 78:e gången år 2021. 

Du kan läsa mera om samt anmäla dig till de olika aktiviteterna som Folkhälsan ordnar med luciamedel genom att klicka här

Mera information 

Om luciakampanjen:

Kampanjledare Alexandra Walk-Liljeroos, tfn 018 52 70 41 e-post alexandra.walk-liljeroos@folkhalsan.ax. 

Om luciaaktiviteterna:

Aktivitetskoordinator Jenni Sundling, tfn 018 52 70 27 e-post jenni.sundling@folkhalsan.ax