Luciautmaningen!

Företag se hit! Hjälp Lucia att hjälpa - var med i luciautmaningen! Hur? 1. Betala in valfri summa till luciainsamlingen. 2. Gör ett inlägg på sociala medier där ni berättar om att ni deltagit i insamlingen samt med vilket belopp. 3. Utmana andra (i t.ex. samma bransch) att också vara med genom att tagga dem i ert inlägg.
 

De pengar som kommer in under Luciautmaningen går till att hjälpa utsatta barnfamiljer på Åland som lever med någon form av utmaning såsom ekonomisk utsatthet, sjukdom eller en kris i familjen. Med luciamedel arrangeras aktiviteter med syfte att stöda och skapa guldkant i tillvaron för barn och familjer som har det tufft. 

Synliggör ditt deltagande i luciautmaningen genom att ladda ner ett foto att sätta med i ditt inlägg på sociala medier. Glöm inte heller att använda #luciautmaningen. 

Bilaga 1 pdf
Bilaga 2 liggande
Bilaga 3 kvadrat

Ert valfri bidrag betalas till Folkhälan på Ålands insamlingskonto FI52 6601 0010 3595 94. Meddelande: Luciautmaningen.

Frågor riktas till kampanjledare Alexandra Walk-Liljeroos på tfn 018 52 7041 eller alexandra.walk-liljeroos@folkhalsan.ax.