Här är årets luciakandidater!

Luciakommittén har utsett årets sju luciakandidater. Luciakampanjen samlar in medel för att stöda barnfamiljer på Åland som är i en svår livssituation p.g.a. till exempel ekonomiska problem eller sjukdom. Ålands Lucia med följe är luciainsamlingens frontfigurer.

Uttagningen ordnades i Folkhälsans allaktivitetshus i Mariehamn. Luciakommittén intervjuade kandidaterna för att lära känna dem lite bättre och musikansvariga Anders Laine lyssnade till hur var och en sjöng. Efter gemensam överläggning valde dessa sedan ut sju av de anmälda till årets luciagrupp.

Årets kandidater är (på bilden; bakre raden från vänster)

Moa Larsson (Jomala), Maya Llorens Karlsson (Föglö), Sofia Eriksson (Jomala), Irma Gunell (Mariehamn), Tilde Öhman (Jomala), Maja Hallbäck (Mariehamn), Emilia Sandvik (Mariehamn)

Nu börjar en intensiv tid för luciagruppen. Först ska ett s.k. höstprogram övas in inför kampanjstarten den 4 november då röstning samt försäljning av lucialotter  och –märken inleds. Det blir då också uppträdanden på höstkonserter samt hos företag och föreningar. Parallellt övar gruppen på sitt ”decemberprogram” som de framför första gången den 13 december.

Förra året påverkade coronapandemin också luciakampanjen men i år är målsättningen att kunna genomföra den på ett mera traditionellt och ”normalt” sätt.

- Under coronaåret 2020 var kampanjen annorlunda men annorlunda behöver inte betyda sämre. Från förra året tar vi med oss många lärdomar som vi tror kommer att göra framtida luciakampanjer bättre, säger kampanjledare Alexandra Walk-Liljeroos

Frågor gällande ovanstående eller luciakampanjen i övrigt riktas till kampanjledare Alexandra Walk-Liljeroos på tfn 018 52 70 41 eller alexandra.walk-liljeroos@folkhalsan.ax.


ÅLANDS LUCIA