Lucia hjälper också i coronatider

Bidraget till luciainsamlingen på Åland blev under coronaåret 2020 drygt 5000 euro. Med de insamlade medlen ordnar Folkhälsan på Åland verksamhet med syfte att stöda barnfamiljer som har en tuff vardag som en följd av till exempel sjukdom, dålig ekonomi, brist på nära stödjande relationer eller obefintlig avlastning i vardagen.

De frivilliga bidragen och bidrag i samband med röstningen är i linje med tidigare år, men den del av insamlingen som består av intäkter från uppträdanden påverkades mycket av coronapandemin. Det gjorde också lott- och märkesförsäljningen 

- Med tanke på de begränsningar som coronapandemin medförde är detta ett bra resultat, säger Alexandra Walk-Liljeroos som är kampanjledare för Ålands Lucia.

Pengarna från luciainsamlingen används för att stöda familjer som kämpar med en jobbig vardag, något som just nu är speciellt angeläget. Luciamedlen går bl.a. till att ordna FamiljeKraft-läger där lägerdeltagarna får möjlighet till rekreation, vila och trevlig samvaro med barnen och andra familjer. Även annan verksamhet så som mindre utflykter, samtalsgrupper och andra stödinsatser ordnas.  

- Ännu är Folkhälsans verksamhet förstås påverkad av coronapandemin, men vi arbetar enligt devisen vi ställer inte in, vi ställer om. Med det som utgångspunkt vill vi hitta verksamhetsformer som når målgruppen även i tider då man inte kan träffas fysiskt.

Luciakampanjen är ett stort projekt som förverkligas under en kort tid. Kampanjen engagerar många frivilliga som ger av sin tid till förmån för kampanjen och varje enskild arbetsinsats är otroligt värdefull för helheten.

- Vi är tacksamma för allt engagemang, all hjälp samt alla de bidrag vi fått från privatpersoner, föreningar, organisationer och företag. Det är verkligen många som bidrar till luciakampanjen, sammanfattar Walk-Liljeroos. 

 

Frågor gällande ovanstående eller luciakampanjen i övrigt riktas till kampanjledare Alexandra Walk-Liljeroos på tfn 018 52 70 41 eller alexandra.walk-liljeroos@folkhalsan.ax.


ÅLANDS LUCIA