ÅLANDS LUCIA 2019 INSAMLINGEN

Luciamedlen hjälper lokalt

Bidraget till luciainsamlingen år 2019 på Åland blev 17 194 euro. De insamlade medlen används till att stöda barnfamiljer som har en tuff vardag som en följd av till exempel sjukdom, ekonomiska svårigheter, en kris eller en svårhanterlig vardag.

Luciainsamlingen har nu avslutats. 

Med luciamedlen ordnar Folkhälsan på Åland verksamhet med syfte att stöda och hjälpa dessa familjer.

- Vi kommer att ordna FamiljeKraft-läger där lägerdeltagarna får möjlighet till rekreation, vila och trevlig samvaro med barnen och andra familjer, säger Sandra Jourdan som är enhetsledare för Folkhälsan på Ålands livsstilsenhet. 

Utöver FamiljeKraft-läger planeras mindre utflykter och annat program för familjer som till exempel saknar förutsättningar att åka på semester. Även samtalsgrupper och andra stödinsatser kan ordnas. 

Luciakampanjen är ett stort projekt som förverkligas under en kort tid. Kampanjen engagerar många frivilliga som ger av sin tid till förmån för kampanjen och varje enskild arbetsinsats är otroligt värdefull för helheten.

- Vi är tacksamma för allt engagemang, all hjälp samt alla de bidrag vi fått från privatpersoner, föreningar, organisationer och företag. Det är verkligen många som bidragit till det goda insamlingsresultatet, säger Alexandra Walk-Liljeroos som är kampanjledare. 

- Det är roligt att se hur Lucia knyter samman så många personer på Åland och hur luciatraditionen kan bidra till ett bättre lokalsamhälle.

Lucia på Åland ordnades för 76:e gången år 2019. 

 

Mera information ger 

Verksamhetsledare Niclas Forsström, tfn 018 52 70 33 
Kampanjledare Alexandra Walk-Liljeroos, tfn 018 52 70 41

Du kan också skicka e-post till fornamn.efternamn@folkhalsan.ax

Bidra till insamlingen

Efter att du klickat på knappen "Välj betalningsmetod" skickas du till sidan var du väljer hur du vill betala. Din röst registreras efter att du slutfört din betalning.

ÅLANDS LUCIA