ÅLANDS LUCIA 2020 INSAMLINGEN

Vem är Ålands Lucia 2020?

Lucia kommer med hopp, värme och ljus. Lucia står för glädje och medmänsklighet, och lyser upp när det är som mörkast. Ålands Lucia med följe är luciainsamlingens frontfigur. De insamlade medlen används i år för att stöda barnfamiljer som är i en svår livssituation.

Nu nomineras luciakandidaterna!

Som luciakandidat passar du som har samhällsengagemang och som vill bidra till ett bättre Åland. Du är bekväm med att framträda och ger gärna av din tid. I gengäld får du en unik upplevelse och ett minne för livet. Om du vill anmäla dig eller någon annan som luciakandidat ska du göra det senast den 30 september 2020. Kandidaten du anmäler ska vara född år 2002 eller tidigare, samt vara tillfrågad och intresserad av uppdraget. Alla som anmäls bör kunna närvara på luciauttagningen den 4 oktober 2020.

I vanliga fall gör Lucia med följe många besök och uppträndanden runtom på Åland. Beroende på läget med coronapandemin kommer alla evenemang och besök kanske inte att kunna genomföras på samma sätt som tidigare år, men vi kommer att skapa nya, trygga sätt för lucia och hennes följe att möta människorna. Under dessa speciella omständigheter kommer lucia att vara särskilt viktig. 

Anmäl dig eller din kandidat här via Lucias webbplats eller på tfn 018 52 70 41. Anmälningarna ska innehålla en kort beskrivning över varför personen passar som luciakandidat. Glöm inte att dubbelkolla att kandidaten du anmäler är intresserad av att ställa upp innan du gör anmälan.

Mera information ger 

Kampanjledare Alexandra Walk-Liljeroos, alexandra.walk-liljeroos@folkhalsan.ax eller tfn 018 52 70 41

Bidra till insamlingen

Efter att du klickat på knappen "Välj betalningsmetod" skickas du till sidan var du väljer hur du vill betala. Din röst registreras efter att du slutfört din betalning.

ÅLANDS LUCIA