Luciatåget

Vi inbjuder föreningar, företag, dagis och skolor m.fl. att delta i Luciatåget som startar genast efter luciakröningen den 13.12.2019! Utmana gärna en annan avdelning på ditt företag, en samarbetspartner eller grannskolan att delta med ett eget ekipage.

Ekipaget ska återspegla ett tema. Årets tema är hållbarhet

Alla är välkomna att delta, stora och små! Bästa ekipage utses av en jury och vinsten är två timmar i varm pool med bastu i Folkhälsans Allaktivitetshus samt förstås ära och goodwill. Prisutdelning på torget.

Anmäl ditt ekipage senast 6.12 per e-post Alexandra.Walk-Liljeroos@folkhalsan.ax eller tfn 018 52 70 41.