" />

Luciatåget

Luciatåget 2021 blir i ett nytt format! Istället för de ekipage som luciatåget bestod av förut ordnas ett "ljuståg".  

 

 

Det är öppet för vem som helst att ansluta och gå med efter luciavagnen med ljus i någon form – t.ex. en lykta. Du kan delta som privatperson, förening, arbetsplats eller annan organisation. Syfte med tåget är att skapa en stämning och atmosfär som går hand i hand med Lucias budskap om ljus i mörkret. Du anmäler dig via denna länk.  Mera info fås per e-post Alexandra.Walk-Liljeroos@folkhalsan.ax eller tfn 018 52 70 41.